Poistenie auta

palubná doska v drahom auteMedzi najpropagovanejšie poistné produkty v súčasnosti patrí poistenie auta online. Jeho vysoká pozícia je však opodstatnená. Na rozdiel od iných poistných produktov je toto zabezpečenie zákonom stanovené, čiže vyhnúť by sa mu nemal nik. Ak áno, tak mu hrozia vysoké sankcie. Ak zistíte výšku tejto sankcie, tak to bude mať za následok náhlu zmenu rázneho rozhodnutia. Tento článok vám povie, prečo je toto zabezpečenie také dôležité a kde môžete zohnať to najlepšie povinné zmluvné poistenie auta.

Zákonná povinnosť uzatvoriť poistenie auta

Zriedkakto si uvedomuje, že poistenie viacerých typov áut je zo zákona povinné. Je pravda, že niekedy nešlo o zákonné nariadenie, avšak doba sa zmenila. Už niekoľko rokov je to jedna z najzákladnejších povinností mať uzatvorené poistenie auta. Pokiaľ by sme sa chceli oprieť o štatistiky, častejšie to nerešpektujú „starší“, ktorí cesty brázdili za „oných“ časov. Takisto o tejto povinnosti nevie väčšina mladých, ktorí si motorové vozidlo kupujú po prvýkrát. Na tento fakt by ich preto mali upovedomiť práve predajcovia vozidiel.

Zákon nariadil poistenie auta hneď z viacerých hľadísk. Vôbec nejde len o blaho poisťovní alebo samotného štátu. Toto zabezpečenie totiž chráni hlavne účastníkov nehody alebo škodovej udalosti. Vďaka tomuto poistnému produktu sa vinník, ktorý však udalosť nespôsobil úmyselne, môže upokojiť, že spôsobené škody nemusí hradiť z vlastných prostriedkov. Je to totiž jeho poisťovňa, ktorá zaplatí ako zdravotné, tak aj materiálne ujmy a to v nie malých sumách.

Poistenie áut kryje všetky udalosti, ktoré niekomu alebo niečomu spôsobíte, a to v nasledujúcich sumách. Pri materiálnych poškodeniach je to až do 1 milióna eur, pri zdravotnej ujme až do 5 miliónov eur. Tieto hodnoty sa môžu navýšiť v závislosti od toho, u koho si o tento produkt požiadate a o aké vysoké poistné krytie máte záujem

V základe teda kryje len tie škody, ktoré svojim počínaním spôsobíte iným vozidlám alebo osobám. Finančnú zodpovednosť preberá vaša poisťovňa na ňu. Existujú však aj také produkty, napr. u Generali, Komunálnej poisťovne či Kooperative, ktorých základný produkt kryje aj vaše škody, ktoré ste si spôsobili vlastným pričinením. Poistné môže byť o niečo vyššie, v konečnom dôsledku však pre vás prospešnejšie.

Aké vozidlá sa jej nevyhnú?

Týka sa všetkých áut. A nielen tých, ale aj motocyklov či iných rôznych pracovných a poľnohospodárskych strojov, ktoré svojou prevádzkou vedia spôsobiť poškodenie akéhokoľvek druhu. Pôjde teda aj o osobné, nákladné, malé, veľké či akékoľvek iné autá. Základné pravidlo znie, že týka tých vozidiel, ktoré na svoju prevádzku potrebujú platný technický preukaz. Čiže ani nepotrebujú mať EČV, ako sa mnohí domnievajú.

Najlepšie možnosti online poistenia auta

Červené SUV má drahé poistenie autaPokiaľ hľadáte pre vás to najlepšie poistenie auta, už ste ho našli, a to už len tým, že ste si otvorili tento článok. Skutočne online získate tie najlepšie možnosti. Ak máte záujem zistiť cenovú ponuku na vášho tátoša, kliknite si na označený výraz v úvode. Vďaka nemu budete presmerovaný na stránku, ktorá sa tomuto priamo venuje. Do pár minút vám urobí porovnanie poistenia auta, ktoré bude obsahovať ponuky viacerých poisťovní, tie najlacnejšie, ale aj najlepšie. Na základne presnej výšky poistného si môžete vybrať také poistenie auta, ktoré najviac spĺňa vaše kritéria.

Aby sa vám však porovnanie poistenia áut sprístupnilo, musíte vypísať niekoľko informácii. Tie sa týkajú poisťovaného vozidla a niektorých faktov o vás. Nepôjde však o nič osobné. Požadovať sa bude napr. to, či máte deti do 15 rokov alebo koľko rokov už jazdíte bez nehody atď. Všetky otázky môžu výrazne ovplyvniť cenu poistného. Tá sa môže líšiť až v stovkách eur. Nejde len o klišeovitú frázu, ktorej zámer je nalákať vás na toho a onoho sprostredkovateľa. PZP online na hore uvedenej stránke je nezávislé, nezáväzné a bezplatné. Ukáže vám vaše skutočné ponuky už do niekoľkých sekúnd. Takže vďaka nemu neušetríte len stovky eur, ale aj hodiny času, ktoré by ste ináč trávili zisťovaním ponúk v rôznych poisťovniach.

Z výsledkov PZP aj hneď požiadajte

Ak vás online porovnanie poistenia áut presvedčilo, že tie najlepšie, najvýhodnejšie a najlacnejšie ponuky získate práve tak, o to lepšie. Z výsledkov si totiž môžete hneď aj nejaké zabezpečenie vybrať. Jediným klikom oňho požiadate a doplníte niekoľko informácii. Spätne vám na mail bude odoslaná dočasná biela karta, návrh a podmienky zmluvy, ale aj údaje na zaplatenie poistného. Snažte sa ho zaplatiť čím skôr, pretože dočasná karta platí len 30 dní, niekedy aj menej. Po zaplatení vám poisťovňa na vašu domácu adresu zašle originál bielu a zelenú kartu. Tie budú platiť na takú dobu, na akú ste si poistenie auta uzatvorili. Teda buď na štvrťrok, polrok alebo celý rok.

Poistenie auta (PZP, havarijné poistenie) si môžete uzatvoriť napríklad v týchto poisťovniach:

  • Allianz
  • Komunálna poisťovňa
  • Generali
  • Kooperativa
  • Genertel
  • Union
  • ČSOB

Nečakajte, ináč zaplatíte

To, na aké druhy áut sa poistenie auta vzťahuje, sme si už povedali. Teraz si však predstavme, čo by mohlo byť, kebyže ho nemáte uzatvorené. Sankcie za nerešpektovanie tohto zákona sú totiž skutočne vysoké. Jednorazovo by ste za neplatnú bielu kartu mohli zaplatiť aj niekoľko stoviek eur. To by však nemuselo byť všetko. Okrem toho sa môže do veci zapliesť aj Obvodný úrad, ktorý udeľuje nezjednateľnú 3 330 eurovú pokutu. Táto pokuta vás môže zastihnúť aj dva roky po tom, čo ste tento priestupok uskutočnili. Takže ak vás doteraz nepostretla, predčasne sa netešte.

Iný prípad, kedy by mohlo mať neplatné poistenie veľmi kritické následky, je spôsobená dopravná nehoda. Vtedy by vinník musel všetky ujmy hradiť z vlastného vrecka. K nim ešte prirátať aj vyššie uvedené sankcie.

To, že poistenie auta je skutočne užitočným zabezpečením každého dopravného prostriedku vám dosvedčí aj tento článok. Pri výbere toho najlepšieho pre vás zvážte všetky činitele, ktoré by vás mohli ovplyvniť pri vzniku akejkoľvek škodovej udalosti.

Pridaj komentár